Slávni farmaceuti: Frances Elizabeth Deacon Potter

Ženám dlho nebolo dopriate uplatnenie v  prírodovedeckých odboroch.  Niektoré však dokázali použiť svoje  nadanie a pretaviť svoj zuájem do zmysluplného povolania napriek nepriazni spoločnosti. 

Frances Deacon patrí k pionierkam medzi ženami – chemičkami a farmaceutkami. Veľká Británia  prijala v roku  1868 zákon, podľa ktorého mohli s liečivami nakladať len ľudia,ktorí zložili odbornú skúšku po preukázateľnej aspoň trojročnej praxi.  Zákon vyslovene spomína aj možnoť, aby skúškou prechádzali i ženy.

Frances  zložila skúšku ako prvá zo žien. Bola jednou z 215 žien, ktoré sa v  roku 1869  zúčastnili na prvej odborné skúške. Hoci sa može zdať toto číslo ako veľký počet, tieto ženy tvorili len necelé  2 (!) percentá  zo všetkých zúčastnených na skúške. Po úspešnom absolvovaní  skúšky odbornej spôsobilosti, mohli tieto ženy viesť lekáreň, ale nesmeli byť v súčasťou komory lekárnikov,  v žiadnom prípade nemohli  zastávať akúkoľvek funkciu v štruktúre  tejto organizácie.

Frances pracovala v lekárni svojho otca pred i po skúške ako jeho asistentka. V roku 1875 sa vydala, čo pre väčšinu žien bolo ukončením odbornej práce. Frances však naďalej zostáva registrovaná s platnou licenciou a  popri starostlivosti o tri nevlastné dcéry a jedného vlasstného syna sa  naďalej venovala aj lekárnictvu. Prinajmenšom od roku 1880  mala svoju vlastnú lekáreń v mestečku  Fleckney. Prax neopustila až do veku veku 92 rokov ( to sa písal rok 1930) a v povolaní jej pomáhala nevlastná dcéra a neskôr i  vnučka.

Tento obsah bol zaradený v slávni farmaceuti, z histórie. Zálohujte si trvalý odkaz.